mapa trasy - zeleně jsou značeny cyklotrasy, bíle trasa lodi

ostrov Pag


Vodice

Zadar

Nin

Telaštica

výškový profil - ZB 1

výškový profil - ZB 2

výškový profil - ZB 3

výškový profil - ZB 4

výškový profil - ZB 5

výškový profil - ZB 6

výškový profil - ZB 7
 

ZB - CYKLISTICKÉ PUTOVÁNÍ PO OSTROVECH SEVERNÍ DALMÁCIE + NP KORNATI A VODOPÁDY KRKA

Sobota:
Nalodění je od 11:30 do 13:00 v přístavu Zadar, hned potom nasedneme na jízdní kola a vydáme se poznávat zadarskou riviéru. Ze Zadaru pojedeme přes Kožine a Petrčane, malou rybářskou vesnici a letovisko, dále přes Zaton do Ninu. Městečko Nin, které vyrostlo na malém ostrůvku a je spojeno s pevninou dvěma mosty, bylo sídlem chorvatských biskupů a kdysi dávno také sídlem světských chorvatských vladařů. V Ninu vám zvlášť doporučujeme prohlídku kostelíka sv. Kříže (Sv. Križa z XI. století), která je také nazývána nejmenší katedrálou na světě. Naše dnešní etapa končí v přístavu turistické osady Zatonu. Po příjezdu do Zatonu nás naše plachetnice odveze do letoviska Mandre na ostrově Pagu. Večeře a přenocování v Mandrech (asi 19 km jízdy na kole).
Neděle:
Ostrov návštěvníky okouzlí svými protiklady - na některých místech je pustý jako měsíční krajina, ale jinde se rozkládají louky aromatických rostlin, které spásají nesčetná stáda ovcí, z jejichž mléka se vyrábí známý pažský sýr (paški sir). Po jízdě nádhernou krajinou tom se vydáme do Pagu, hlavního města v jižní polovině ostrova, kde se můžete v jedné ze stylových hospůdek nebo vinárniček naobědvat. Po obědě pojedeme do Povljan, kde na nás již bude čekat naše loď. Navečeříme se a přenocujeme v Povljaně. (asi 33,5 km)
Pondělí:
Po snídani pojedeme lodí na ostrov Molat. Z přístaviště rybářské vesnice Molatu se vydáme na kolech do obce Zapuntel a touž trasou se vrátíme na loď. Cestou si udělámě přestávku na oběd, který si dáme v jedné z restaurací na ostrově. Odpoledne budeme mít příležitost ke koupání, večeře je na lodi a přenocování v Molatu (asi 21,4 km).
Úterý:
Po snídani zvedneme kotvu a pojedeme do Božavy na Dlouhém ostrově (Dugi otok). Teno ostrov nebyl pojmenován "dlouhý" bezdůvodně: jeho délka je kolem 44 km, ale na některých místech je široký jen několik set metrů. Vyndáme jízdní kola z lodi a pojedeme na nich k majáku Velký mys (Veli Rat), který vévodí severozápadní části ostrova. Od majáku vede naše další cyklotrasa podél krásné zátoky Saharun, přes obec Dragove až do Brbinje, kde si můžeme dát večeři v jedné z restaurací (asi 33 km).
Středa:
Poté, co jsme včera poznali severní část ostrova, dnes je na řadě jeho jižní část. Přes Dragove, Žnjan, Žman a Zaglav pojedeme do letoviska Sali, městského střediska ostrova. Cestou po ostrovní magistrále máme nezapomenutelný výhled na nedotčené zátoky, na nedaleké ostrovy a pevninu - když je jasné nebe, můžeme na obzoru spatřit Itálii. V letovisku Sali vrátíme kola na palubu a při obědě nás loď poveze do národního parku Kornaty (Kornati). Užijeme si ticha a poklidu těchto 125 převážně neosídlených ostrovů a ostrůvků, patřících do národního parku a určitě se najde i chvilka na koupání v moři. Po čtyřech až pěti hodinách jízdy lodí dorazíme do oblíbného turistického střediska Vodic. Tady si můžme dát večeři v jedné z taveren a přenocujeme na lodi (27,5 km).
Čtvrtek:
Dnes poznáme pobřežní část - z Vodic pojedeme na kolech přes Tribunj do Tisna, kde přejedeme po mostě na ostrov Murter. Následuje trasa kolem ostrova - přes Jezera, Murter, Betinu a Plitke Vale se vrátíme zpátky do Tisna. Malá osada Betina je považována za zdejší kolébku stavby dřevěných lodí a dodnes je tady v provozu několik malých soukromých loděnic. Cestou se můžeme naobědvat v jedné z ostrovních obcí a večeřet budeme na lodi. Během odpoledne se vydáme lodí do letoviska Tkonu na jihu ostrova Pašmanu, kde přenocujeme (asi 30 km).
Pátek:
Dnešní trasa vede po dvou ostrovech - Pašmanu a Ugljanu, které projedeme podél od severu na jih. Z obce Tkonu pojedeme přes Pašman, Nevidjany, Dobropoljanu a Ždrelac na most, který spojuje oba ostrovy. Přestávku na oběd budeme mít v Preku, v jedné ze zdejších restaurací. Potom pojedeme přes Poljanu, Sutomišćicu a Lukoran do Ugljanu a opět zpátky do Preka, kam již přijela naše loď. Naložíme kola na palubu, nalodíme se a vydáme se do Zadaru. Večeře a přenocování je v Zadaru (asi 46 km).
Sobota:
Po snídani do deváté hodiny ranní loď opustíme.
Popis trasy je orientační a může se upravit dle aktuálního počasí - vždy rozhoduje kapitán lodi který se plnou zodpovědnost za posádku, klienty i loď.


Na této trase se plaví následující lodě
Dalmatino, Lastavica, Ribič