mapa trasy - zeleně jsou značeny pěší túry,bíle trasa lodi

Pohled na Bol - Zlatni ratHvar

Makarska
 

TW - PĚŠÍ TURISTIKA NEJEN PO OSTROVECH STŘEDNÍ DALMÁCIE

Sobota:
Od 11.30 do 13.00 se nalodíme v přístavu Trogiru, přivítáme se s posádkou a seznámíme se všemi účastníky zájezdu. Hned potom zvedneme kotvy a vydáme se lodí do Splitu. Tam je na programu procházka starým středem města a návštěva paláce římského císaře Diokleciána; palác je starý 1700 let. Večer se k nám na lodi připojí zbylí účastníci zájezdu, kteří přiletěli letadlem a kteří budou přepraveni do Splitu po souši.
Neděle:
Vyplujeme na ostrov Brač. Naše dnešní etapa začne v bolském přístavu. Bol je známý svou slavnou pláží Zlatý mys (Zlatni Rat). Tato nádherná pláž na písčitém mysu, který vybíhá do moře do vzdálenosti až 400 metrů, neustále mění svůj vzhled, protože měnící se mořské proudy různě tvarují písčitý výběžek. Vydáme se do kopce, až se dostaneme na vrcholek hory, která je nejvyšším bodem všech jadranských ostrovů - Vítova hora (Vidova Gora -778 m). Z ní je jedinečný výhled na ostrovy, které nás obklopují, a horské masívy Kozjak, Mosor a Biokovo na pevniněHluboko pod námi se rozkládá známá pláž "Zlatni Rat". Potom sejdeme dolů do městečka Bolu a vrátíme se na loď, která nás odveze do města Jelsy na ostrově Hvaru.
Pěší túra trvá asi 5:00 h, výškový rozdíl při výstupu a sestupu 777 m.
Pondělí:
Dnes na nás čeká mimořádný zážitek - procházka za účelem hledání léčivých rostlin. Túra začne v přístavu Jelse. Jeden výtečný znalec léčivých a aromatických rostlin (samozřejmě, že zná i ostatní rostliny, které se tady vyskytují) nás provede zákoutími, která jsou plná rozmanitých přírodních vůní. Na procházce nám ukáže a vysvětlí charakteristické rysy jednotlivých rostlin, především aromatických, léčivých a jedlých. Na závěr procházky na nás čeká piknik s léčivými rostlinami - ve stínu olivovníků ochutnáme různé pokrmy, které se připravují z rostlin nebo se do nich přidávají, samozřejmě z těch, které jsme viděli a natrhali. K jídlu si dáme dobré domácí víno. Po návratu na loď se vydáme do města Hvaru na stejnojmenném ostrově. V odpoledních hodinách si prohlédneme město Hvar a Citadelu se 16. století, která se týčí vysoko nad městem. Přenocujeme ve hvarském přístavu nebo v nedaleké zátoce.
Pěší túra trvá asi 3:00 h, výškový rozdíl při výstupu a sestupu 102 m, prohlídka města asi 2:30 hod.
Úterý:
Po snídani zamíříme lodí z Hvaru na ostrov Korčulu. Vystoupíme z lodi v zálivu Kneža a procházkovým krokem se vydáme do kopce po cestičce, která vede z větší části "tunelem" mediteránních rostlin až do vesnice Pupnat. Odsud pokračujeme pomalu dolů z kopce krajinou, která je známá díky jedinečné kombinaci skalisek, jeskyní a prohlubní v bujném porostu. Přes vesnici Brdo a Žrnovica dorazíme do Korčuly, kde je již zakotvena naše loď. Zbytek dne strávíme prohlídkou rodiště známého mořeplavce a průzkumníka Marca Pola. Přenocujeme v přístavu Korčula.
Pěší túra trvá asi 5:00 h, výškový rozdíl při výstupu a sestupu 410 m.
Středa:
Po krátké jízdě lodí zakotvíme v Orebići na poloostrově Pelješac. Potom se vydáme pěšky ke klášteru Gospe od anđela (Panny Marie andělské), kde navštívíme malé námořní muzeum. Další cesta nás povede na kopec sv. Ilijy, pak projdeme opuštěnou vesnici Čukovac do Kučište, kde na nás bude čekat loď. Po obědě poplujeme podél ostrova Pelješac na Makarskou riviéru, kde v jednom přístavu přenocujeme.
Pěší túra trvá asi 3:00 h výškový rozdíl při výstupu a sestupu 180 m.
Čtvrtek:
Malým autobusem se vydáme na kopec Sv. Jure (sv. Jiří - 1762 m), který vévodí přírodnímu parku Biokovo. Odsud máme překrásnou vyhlídku na Biokovo, četná městečka a obce od Sinje do Vrgorace a na hory ve střední části Bosny a Hercegoviny. Cesta nás povede střední částí Biokova na Vožac (1421m). Tento kopec je jako stvořený pro cíl dnešní pěší túry, protože z něj spatříme skoro celou střední a jižní Dalmácii - města na pevnině od Trogiru do Ploče, všechny ostrovy od souostroví Rogoznice až po Mljet, a samozřejmě všechny ostrovy, které jsme si již prošli. Nakonec se vrátíme autobusem na loď, jež nás odveze na ostrov Šoltu. Pozdě odpoledne zakotvíme v přístavu Stomorska, kde přenocujeme.
Pěší túra trvá asi 4:00 hod., výškový rozdíl při výstupu a sestupu 120.
Pátek:
Ze Stomorské půjdeme procházkovým krokem do středu ostrova přes vesnici Gornje selo, dále vinohrady a olivovníkovými háji do zálivu Mala Maslinica, ležící nedaleko obce Nečujam. Následuje mírné stoupání do obce Grohoty a potom z sestoupíme do vsi Rogače k naší lodi. Pozdě odpoledne se vrátíme lodí zpátky do Trogiru. Jistě nás okouzlí jedinečná atmosférou tohoto města-muzea, které je pod ochranou UNESCO. Projdeme se historickým jádrem Trogiru, které je jako celek důležitým kulturním památníkem. Na každém domě jsou rysy určitého slohu, erba či nápisy. Četné zdejší paláce a domy většinou pocházejí ze 13. století, stejně jako deset trogirských kostelů.
Pěší túra trvá asi 3:30 hod., výškový rozdíl při výstupu a sestupu 220 m.
Sobota:
Po snídani kolem deváté hodiny loď opustíme.
Případné vstupné do muzeí apod., není zahrnuto v ceně zájezdu.
Popis trasy je orientační a může se upravit dle aktuálního počasí - vždy rozhoduje kapitán lodi který se plnou zodpovědnost za posádku, klienty i loď.


Na této trase se plaví následující lodě
Mirabela, Pravedan, Zelenobor