mapa trasy D2

Dubrovník

Dubrovník

Mostar

ostrov Mljet

Korčula
 

D2 - Z „PERLY JADRANU“ DUBROVNÍKU DO MOSTARU A ZPĚT

Neděle:
Nalodění v Dubrovníku (přístav Gruž) během dne. K dispozici je vám celý den a celý večer, abyste si prohlédli jedinečné staré centrum Dubrovníku, které představuje pravé muzeum pod širým nebem. Přístav je od staré části města vzdálen půl hodiny chůze nebo několik minut jízdy městským autobusem. Zastávka autobusu je blízko naší lodi (odjezdy každých 15 min, cena jízdy 10 HRK, poslední spoj kolem 02:00 hod.). Projděte se známým Stradunem, prohlédněte si majestátní městské hradby a navštivte některé z mnoha památek. Večeře na lodi a nocleh.
Pondělí:
Po snídani zvedáme plachty a vydáváme se ke Korčule. Poplujeme podél hornatého poloostrova Pelješce (nejvyšší vrchol Sv.Ilja, 961 m) a po přestávce na koupání se vydáme dále k ostrovu Korčula. Staré jádro Korčuly je jedno z nejkrásnějších v Dalmácii a díky svému vzhledu, který připomíná pevnost, je často nazýván „Malý Dubrovník“. Ostrov byl v době antiky díky svým bohatým borovicovým lesům znám pod názvem "Černý ostrov". Nocleh v přístavu města Korčuly.
Úterý:
Již v 6.00 zvedáme kotvu a pokračujeme v plavbě kolem severozápadního okraje poloostrova Pelješac směrem k pevnině. Kolem 10.00 hodin zakotvíme v přístavu Ploče, kde nás již čeká autobus, se kterým se vydáme na celodenní výlet. Nejprve pojedeme do ústí řeky Neretvy, které se prostírá na 20.000 ha. Z toho 12.000 hektarů patří Chorvatsku a zbytek leží na území Bosny a Hercegoviny. Delta byla kdysi močálovitou oblastí, ale v roce 1880 začaly práce na vysušování některých částí, aby byly využitelné v zemědělství. Tak vznikla největší oblast pro pěstování mandarinek na Jadranu, které se často nazývá i „chorvatská Kalifornie". Kdysi byly čluny - větší se nazývají "lađe" a menší "trupe" – jediným dopravním prostředkem na deltě Neretvy. Přestože byly mezitím postaveny cesty a silnice, stále ještě někteří domácí i dnes používají tyto – pro ústí Neretvy – typické lodě, aby své výrobky po kanálech převezli na tržnice podél řeky. Tato oblast je bohatá na faunu i floru. Kromě množství rozmanitých rostlin zde žije i 310 druhů ptáků, 34 druhů sladkovodních a 100 druhů mořských ryb. Po jízdě lodí kanály delty Neretvy nás čeká oběd s typickými pokrmy tohoto kraje, poté pokračujeme dále do Mostaru - hlavního města Hercegoviny, té části Bosny a Hercegoviny, kde žijí převážně Chorvati. Znak Mostaru, podle kterého toto město získalo i své jméno, je "Stari most" na Neretvě, který v 16. stol. nechal postavit turecký architekt Mimar Hajrudin. Most byl zničen během války v roce 1993, ale v období 1996-2004 byl obnoven. Most a staré městské jádro Mostaru byly v roce 2005 zahrnuty na seznam světového kulturního dědictví. Most by měl představovat symbol mírumilovného soužití různých národů v Mostaru a v Bosně a Hercegovině. Nedaleko mostu leží i Karađoz-Begova mešita, která je otevřena pro návštěvníky. Po prohlídce staré části města se vracíme do Ploče a poté pokračujeme lodí do města Trpanj na poloostrově Pelješac, kde přenocujeme.
Středa:
Pokračujeme v plavbě ve směru jihodalmatských ostrovů. Naším dnešním cílem je přístav Vela Luka. Vela Luka leží v zátoce, která se zařezává do západního břehu ostrova Korčula. Okolní pahorky chrání místo před severními a jižními větry, zatímco v létě přináší mistrál příjemné ochlazení. Před zátokou leží několik malých ostrůvků, z nichž nejznámější je Proizd, známé koupaliště, kam z přístavu jezdí malé taxi-loďky. Vela Luka je také rodným místem několika známých chorvatských zpěváků a zpěvaček, proto se říká, že písně, které zpívají místní rybáři, znějí právě tady nejlépe.
Čtvrtek:
Asi tři hodiny plavby z Vele Luke leží ostrov Lastovo, na který byl návštěvníkům ze zahraničí po desetiletí zakázán vstup, protože zde v době někdejší Jugoslávie byla vojenská základna. Díky tomu si ostrov zachoval svou původní krásu, takže i dnes představuje pravou oázu klidu s bujnou mediteránskou vegetací. Zakotvíme v zálivu Sveti Mihajlo nedaleko hlavního města na ostrově, které se také jmenuje Lastovo. Osada Lastovo neleží přímo na mořském pobřeží, ale na pahorku asi 2 kilometry nad zálivem, ale procházka do města se v každém případě vyplatí.
Pátek:
Opouštíme Lastovo a plujeme směrem k ostrovu Mljet, kde nejprve zastavíme v zálivu Pomena. Jedna část tohoto ostrova je prohlášena Národním parkem - dvě slaná jezera (uprostřed většího jezera leží ostrůvek s někdejším klášterem) jsou s mořem spojena jen úzkým kanálem. Všichni zájemci mají možnost navštívit Národní park (vstupenka včetně jízdy lodí na ostrůvek s klášterem ca. 13 EUR, platí se na místě). Poté se znovu vydáme na moře a pokračujeme v plavbě do další zátoky na ostrově Mljet dále na východ, ve které strávíme noc.
Sobota:
Plujeme k souostroví Elafiti, kde zakotvíme v jedné z mnoha zátok, abychom se mohli vykoupat. Po delší přestávce na koupání se vracíme do Dubrovníku, kde strávíme poslední noc našeho putování. Sobotní večer můžete strávit užíváním si jedinečné atmosféry starého města, které vás jistě okouzlí. Projděte se po Stradunu, dejte si kávu v některé z kaváren nebo si poslechněte pouliční muzikanty...
Neděle:
Po snídani okolo 9.00 hod následuje vylodění. Pokud je váš let teprve odpoledne nebo navečer, máte další příležitost navštívit staré městské jádro.Na této trase se plaví následující lodě
Kruna Mora